Breaking news
20-03-2015

Droombaanfabriek succesvol

Van onze verslaggever

Het certificaat Droombaanfabriek wordt toegekend aan organisaties  met hoge bevlogenheid en betrokkenheid. Zij hebben goed werkgeverschap en goed werknemerschap in de praktijk al gerealiseerd. Afgelopen jaren is al gebleken dat organisaties met dit certicaat aantoonbaar succesvoller, innovatiever en flexibeler zijn. Bovendien werkt een droombaanfabriek als een magneet voor talentvolle medewerkers. 

In  2014 is  De Droombaanfabriek opgericht vanuit de overtuiging dat het volledig benutten van talent maximaal rendement oplevert voor organisaties en medewerkers.  Dat vraagt om een omgeving waar ontwikkeling en prestatie hand in hand gaan, zo licht Renate Bouwman toe. Werkplezier, uitdagingen zoals ruimte voor nieuwe vaardigheden,  waardering en leiderschap zijn belangrijke bouwstenen van een droombaanfabriek.  De bouwstenen vormen de basis voor het organisatie ontwikkeltraject dat al 6 jaar wordt uitgevoerd bij verschilende organisaties. De laatste jaren heeft De Droombaanfabriek een sterke groei doorgemaakt. Steeds meer bedrijven willen talent aantrekken en medewerkers die persoonlijke ontwikkeling verbinden met organisatie ontwikkeling. Zij brengen daarmee hun organisaties echt in beweging.

De Droombaanfabriek werkt als netwerkorganisatie samen met een aantal organisaties en experts die dezelfde overtuiging delen op werken vanuit talent. Dankzij deze bundeling van expertise  kunnen wij klanten helpen waarde te creëren. Voorbeelden zijn talentontwikkelprogramma’s, leiderschapstrajecten, talent analyses, implementatie van cultuur en systemen voor waardering, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.

Droombaanfabriek nr. 1 Dal Segno, een landelijk bekend adviesbureau, heeft het certificaat droombaanfabriek al in 2015 ontvangen. Destijds hebben wij de keuze gemaakt om onze organisatie als ontwikkellab in te richten. Dat heeft ons veel opgeleverd; een boost in bevlogenheid van onze medewerkers, nieuwe concepten en zeer tevreden klanten. Wij zijn trots op de groei die wij als directie hebben doorgemaakt en natuurlijk onze medewerkers die elke dag waarde toevoegen. Renate heeft ons gestimuleerd deze beweging te realiseren.  De jaarlijkse droombaanfabriek check houdt ons bij de les en borgt ons onderscheidend vermogen.

Business Model You Iedere organisatie is bekend met Business Model Canvas. In de vele ontwikkeltrajecten wordt gebruik gemaakt van de Business Model You methode om persoonlijke toegevoegde waarde van medewerkers aan  organisaties te verbinden.

Internationale ambitie De focus ligt primair in Nederland. Er valt hier nog genoeg te verbeteren aldus Renate Bouwman. Echter  vraag van internationale klanten neemt toe.  We hebben ambitie om ook bij deze internationale organisaties het verschil te maken.

Hoezo je eigen droombaan creëeren? 

Geschreven door Renate Bouwman
De Droombaanfabriek - Emmastraat 1 - 6862 GR Oosterbeek - M. 06 81 47 57 47 Volg De Droombaanfabriek op Twitter Kom in contact met De Droombaanfabriek op LinkedIn